1

Osnovni podaci

2

Pozicija

3

Elementi omotača

4

Tehnički sistemi

5

Izbor mera

6

Investicija

7

Pregled i izveštaj

Osnovni podaci

 
 

Pozicija

Kliknite na ikonicu na mapi za unos pozicije, potom obeležite objekat. Drugi klik na početni marker završava obeležavanje.

Ukoliko imate preciznije mere promenite vrednosti i "Preračunajte"!
Elementi omotača

Sve površine su u m2

Spoljni zidovi
Sever
Istok
Jug
Zapad
Prozori
Sever
Istok
Jug
Zapad
Međuspratna konstrukcija ispod negrejanog prostora
Krov
Međusp. Konst. ka negrijanom krovnom prostoru
Međuspratna konstrukcija koja razdvaja prostor između različitih korisnika

Elementi omotača


Sistemi za grejanje/hlađenje


Mere

Za zgrade preko 15m visine proračun izolacije zida se vrši kamenom vunom!Ukoliko unosite vrednosti iz ponude podelite ih po merama!

Termoizolacija zida

Odaberite debljinu termoizolacije
 
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Ukoliko iznos ponude ne postoji softver će računati investiciju iz cenovnika.

Zamena prozora

Odaberite tip prozora
 
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Ukoliko iznos ponude ne postoji softver će računati investiciju iz cenovnika.

Termoizolacija krova ili zid ispod negrejanog tavana

Odaberite debljinu termoizolacije
 
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Ukoliko iznos ponude ne postoji softver će računati investiciju iz cenovnika.

Zamena sistema grejanja

Odaberite nov sistem grejanja
 
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Unos investicije je obavezan!

Solarna elektrana

Odaberite snagu solarne elektrane...
 
...ili unesite kWh potrošnje godišnje
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Ukoliko iznos ponude ne postoji softver će računati investiciju iz cenovnika.

Solarni kolektor

Solarni kolektor
 
Iznos podsticaja [RSD]
Iznos ponude*
* Ukoliko iznos ponude ne postoji softver će računati investiciju iz cenovnika.

Finansijski podaci

Unesite sopstvena sredstva i iznos podsticaja i pritisnite "Preračunaj"!

Podesite procenat kamate i broj meseca!


Pregled


Osnovni podaci

Naziv
Adresa
Broj spratova
Broj jedinica
Neto površina grejnog prostora [m2]
Zapremina [m3]

Finansiranje

# Iznos
Investicija[RSD]
Podsticaj[RSD]
Sopstvena sredstva[RSD]
Kredit[RSD]
Trošak kredita[RSD]
Ukupna vlastita ulaganja[RSD]
# Iznos
Mesečna rata[RSD]
Mesečna rata po stanu[RSD]

EE potencijali

Neto investicija

Sopstvena sredstva

CO2 smanjenje [t]

Ušteda u energiji